Bota – Ekonomitë duhet të bashkëpunojnë

Deklarata është bërë nga drejtori i përgjithshëm i FMN-së, Dominique Strauss Kahn, i cili i referohet rënies së fuqisë konkurruese në tregun valutor të disa monedhave. Duke rikujtuar se Azia është kontinenti udhëheqës i ekonomisë globale, duke qenë se përbën një të tretën e GDP-së në nivel botëror, Kahn ka theksuar se, “bashkëpunimi është trashëgimia e madhe e krizës”.