Tiranë – Presidenti fal 367 të burgosur, lista e plotë

Disa prej personave të falur dalin nga qelitë menjëherë, ndërsa pjesës tjetër u falen vite nga dënimi i mbetur. “Në mbështetje të nenit 92, pika “b” dhe 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 70 të Kodi Penal të Republikës së Shqipërisë, nenit 1 të ligjit nr.6299, datë 27.03.1981 “Për faljen”, të ndryshuar me ligjin Nr.7682, datë 09.03.1993 “Për disa ndryshime në ligje”, me propozim të organeve të pushtetit lokal dhe të institucioneve të tjera”, thuhet në njoftimin në faqen e Presidencës, shoqëruar edhe me listën e shtetasve. Dekreti i presidentit hyn në fuqi menjëherë. Lista e plotë: 1. Abedin Spaho Reshlani dënuar nga Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr.141, datë 08.06.2001, ndryshuar me vendimin nr.128, datë 20.02.2002 të Gjykatës së Lartë, i falet dënimi i mbetur. 2. Adriatik Jaho Zhuka dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.244, datë 27.10.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 3. Adriatik Kadri Xhogu dënuar nga Gjykata e Rrethit Lushnjë me vendimin nr.01, datë 07.01.1988, i falen 5 vjet nga dënimi i mbetur. 4. Agim Banush Xhika dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.128, datë 26.05.1990, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 5. Agim Hair Çuçaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Vlorë me vendimin nr.190, datë 14.12.2000, i falen 4 vjet nga dënimi i mbetur. 6. Agim Idriz Venari dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.116, datë 04.10.2001, i falet dënimi i mbetur. 7. Agim Ismail Elqeni dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat me vendimin nr.68, datë 05.11.1998, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 8. Agim Musli Abazi dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.48, datë 13.12.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 9. Agim Mustafa Stafhasani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr.116, datë 19.05.2008, i falet dënimi me gjobë. 10. Agron Ahmet Sula dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.344, datë 14.04.2003, lënë në fuqi me vendimin nr.700, datë 03.10.2006 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 11. Agron Rrapi Todri dënuar nga Gjykata e Lartë me vendimin nr.45, datë 11.05.1990, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 12. Agron Tahir Tresa dënuar nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr.279, datë 16.04.2007, i falen 5 vjet nga dënimi i mbetur. 13. Agron Zaim Xhaxhaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.441, datë 15.12.2008, i falet dënimi i mbetur. 14. Aishe Sali Pojana dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.225, datë 25.02.2008, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 15. Afërdita Haxhi Mërkuri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Librazhd me vendimin nr.49, datë 03.07.2002, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 16. Afërdita Skënder Nakoleci dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.930, datë 12.10.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 17. Albana Osman Zenelaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1401, datë 27.10.2008, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 18. Albano Veliko Hysesani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.20, datë 02.03.2001, i falet dënimi i mbetur. 19. Albert Jonuz Nuzi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.108, datë 13.08.2001, i falen 5 vjet nga dënimi i mbetur. 20. Albert Ndue Perleka dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mirditë me vendimin nr.68, datë 12.12.2001, i falet dënimi i mbetur. 21. Albjon Agim Hodaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.16, datë 23.01.2007, i falet dënimi i mbetur. 22. Aleks Zef Raja dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1229, datë 02.11.2007, i falet dënimi i mbetur. 23. Aleksandër Pashk Sherri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë me vendimin nr.01, nr. 2/1 akti, datë 19.01.2001, i falen 5 vjet nga dënimi i mbetur. 24. Aleksandër Fatosh Bojko dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.27, datë 09.06.2006, i falet dënimi i mbetur. 25. Aleksandër Tajar Xhelo dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gramsh me vendimin nr.17, datë 23.01.2003, ndryshuar me vendimin nr.236, datë 24.07.2003 të Gjykatës së Apelit Durrës, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 26. Aleksandra Sotir Kordalli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.260, datë 26.09.2007, i falet dënimi me gjobë. 27. Alfred Can Peposhi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.344, datë 10.04.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 28. Alfred Refik Nanaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1268, datë 02.10.2008, i falet dënimi i mbetur. 29. Algert Idriz Hyka dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.17, datë 13.03.2008, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 30. Ali Murat Ibrahimi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.509, datë 16.10.2006, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 31. Ali Vath Boja dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.54, datë 21.04.1995, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 32. Allaman Din Lika dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat me vendimin nr.79, datë 22.12.2003, i falet dënimi i mbetur. 33. Alketa Qamil Shaqiri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.1, datë 06.01.2003, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 34. Altin Muharrem Korro dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Tepelenë me vendimin nr.00010, datë 21.04.2000, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 35. Altin Osman Luzi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.598, datë 19.06.2003, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 36. Altin Sami Fraholli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.71, datë 05.03.2003, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 37. Altin Fran Shkrepi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr.10, datë 21.03.2002, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 38. Alush Mersin Gjata dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.280, datë 15.11.2002, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur 39. Arben Hekuran Keci dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.58, datë 10.06.1994, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 40. Arben Kadri Harizi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.353, datë 15.04.2003, i falet dënimi i mbetur. 41. Arben Ramiz Lika dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1311, datë 19.12.2006, ndryshuar me vendimin nr.800, datë 26.10.2007 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur 42. Arben Tahir Rapaj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.2, datë 07.04.2004, i falet dënimi i mbetur. 43. Ardian Haki Bami(Bani) dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.1, datë 18.01.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 44. Ardian Ramazan Rabia dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje me vendimin nr.2(16), datë 15.01.2008, i falet dënimi me gjobë. 45. Arjan Qani Sina dënuar nga Gjykata e Rrethit Tepelenë me vendimin nr.74, datë 11.12.1990, ndryshuar me vendimin nr.4, datë 15.01.1991 te Gjykatës së Zonës Gjirokastër, i falen 4 vjet nga dënimi i mbetur. 46. Arsela Zhdanov Zana (Veli) dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë me vendimin nr.7, datë 05.02.2003, ndryshuar me vendimin nr.49, datë 08.05.2003 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 47. Artan Beqir Hysa dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin me vendimin nr.95, datë 26.06.2003, i falet dënimi I mbetur. 48. Artan Hysen Hidri dënuar nga Gjykata e Rrethit Krujë me vendimin nr.79, datë 22.11.1999, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 49. Artan Shan Fusha dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.19, datë 31.01.2006, i falet dënimi i mbetur. 50. Artan Syrja Koka dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.25, datë 24.09.2004, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 51. Artimon Skënder Ahmetaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.122, datë 31.10.2002, i falet dënimi i mbetur. 52. Artur Fatmir Hysa dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër me vendimin nr.5, datë 17.01.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 53. Artur Fiqeri Voci dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.221, datë 20.10.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 54. Artur Izet Velaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr.114, datë 21.10.2003, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 55. Artur Lavdrim Memajdini dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tepelenë me vendimin nr.00032, datë 23.06.2003, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 56. Artur Qatip Zhupa dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, me vendimin nr.25, datë 24.09.2004, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 57. Astrit(Kristo) Jovan Ziu(Papa) dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat, me vendimin nr.6, datë 19.03.2002, i falet dënimi i mbetur. 58. Astrit Haxhi Kurmemaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr.91, datë 20.02.2009, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 59. Astrit Sadik Skacaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.171, datë 05.07.2006, i falet dënimi i mbetur. 60. Aurel Petrit Hysi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.225, datë 23.09.1999, ndryshuar me vendimin nr.221, datë 24.11.1999 të Gjykatës së Apelit Durrës, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 61. Avni Nezir Torra dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Librazhd me vendimin nr.62, datë 04.07.2007, i falet dënimi me gjobë. 62. Baftjar Sadik Gjana dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.37, datë 06.06.2005, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 63. Baki Bejko Kapllani dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.19, datë 26.03.2008, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 64. Bardhyl Ferik Muço dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec me vendimin nr.10, datë 04.03.2003, I ndryshuar me vendimin nr.100, datë 18.09.2003 të Gjykatës së Apelit Korçë, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 65. Bashkim Azem Bashukaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.616, datë 03.10.2001, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 66. Bashkim Baki Taka dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë me vendimin nr.15, datë 05.03.2003, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 67. Bedri Jonuz Basha dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë me vendimin nr.113, datë 07.11.2008, ndryshuar me vendimn nr.203, datë 16.12.2008 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, i falet dënimi i mbetur. 68. Besim Gafurr Hoxha dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.659, datë 01.07.2003, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 69. Besnik Agron Brokeri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me vendimin nr.47, datë 16.02.2009, i falet dënimi i mbetur. 70. Besnik Xhevair Canaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.28, datë 04.03.2004, lënë në fuqi me vendimin nr.433, datë 15.06.2005 të Gjykatës së Lartë, i falen 5 vjet nga dënimi i mbetur. 71. Besnik Gani Keta dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.51, datë 03.10.2005, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 72. Besnik Preng Kola dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr.akti 1/173, datë vendimi 18.01.2001, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 73. Besnik Shahin Kreci dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr.103, datë 07.11.2005, ndryshuar me vendimin nr.09, datë 25.01.2006 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur 74. Bilal Çoban Lushkaj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Tepelenë me vendimin nr.00032, datë 23.06.2003, i falen 3 vjet nga dënimi I mbetur 75. Bilbil Mitat Peto dënuar nga Gjykata e Rrethit Korçë me vendimin nr.184, datë 05.10.1988, i falet dënimi i mbetur. 76. Bilbil Shefki Morina dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.363, datë 13.04.2004, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur 77. Bledar Përparim Cane dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.254, datë 25.09.2007, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur 78. Bledar Petref Balliu dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.15, datë 10.03.2008 i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 79. Blerim Ferik Muço dënuar nga Gjykata e Apelit Korçë me vendimin nr.100, datë 18.09.2003, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 80. Blerina Sami Latka dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.02, datë 07.01.2008, i falet dënimi i mbetur. 81. Blerjan Preng Pjetri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr.4, datë 13.01.2004, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 82. Boro Murat Zhivaraj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.194, datë 26.10.2005, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 83. Bujar Avdyl Cenolli dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.47, datë 02.11.2007, i falet dënimi i mbetur. 84. Bujar Foto Bardhi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë me vendimin nr.52, datë 23.05.2005, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 85. Bujar Goro Xhuvani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë me vendimin nr.52, datë 23.05.2005, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 86. Bujar Hasan Leza dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë me vendimin nr.55, datë 06.05.2005, ndryshuar me vendimin nr.216, datë 17.03.2006 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falet dënimi i mbetur. 87. Buron(Burhan) Refat Buzi dënuar nga Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr.314, datë 20.12.2001, i falet dënimi i mbetur. 88. Butjan Hajri Kapa dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Përmet me vendimin nr.19, datë 14.06.2006, i falet dënimi me gjobë. 89. Çaush Hysen Xhani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë me vendimin nr.114, datë 13.12.2007, ndryshuar me vendimin nr.174, datë 29.04.2009 të Gjykatës së Apelit Durrës, i falet dënimi me gjobë. 90. Dallëndyshe Myslym Zaçaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.113, datë 09.05.2002, ndryshuar me vendimin nr.92, datë 08.04.2003 të Gjykatës së Apelit Vlorë, i falet dënimi i mbetur. 91. Danush Zenjel Hilaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.88, datë 12.05.2004, i falet dënimi i mbetur. 92. Dava Preng Nikolli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mirditë me vendimin nr.50, datë 16.06.2004, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 93. Ded Nikoll Dushku dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr.17, datë 09.02.2004, ndryshuar me vendimin nr.17, datë 02.02.2007 të Gjykatës së Apelit Shkodër, i falet dënimi i mbetur. 94. Dejvis Luan Koleci dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.25, datë 29.04.2008, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur 95. Dëshira Kadri Marku(Noka) dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.323, datë 05.04.2006, i falen 4 vjet nga dënimi i mbetur. 96. Devis Nazmi Shurdhi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.38, datë 29.01.2008, ndryshuar me vendimin nr.331, datë 11.09.2008 të Gjykatës së Apelit Durrës, i falet dënimi i mbetur 97. Dhimitër Vangjel Duka dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.339, datë 14.11.2007, i falen 2 vjet nga dënimi I mbetur 98. Dhori Pilo Gjino dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.238, datë 30.10.2007, i falet dënimi i mbetur. 99. Dhurim Enver Logli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr.7, datë 26.01.2000, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 100. Dilaver Hamit Qordja dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.49, datë 24.01.2001, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 101. Ditere Avdyl Liçolli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.260, datë 13.10.2005, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 102. Dilë Lek Marku dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr.539, datë 26.12.2008, i falet dënimi i mbetur. 103. Dorjan Sefer Shkoza dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.160, datë 20.03.2006, i falet dënimi i mbetur. 104. Dritan Isuf Braho dënuar nga Gjykata e Apelit Gjirokastër me vendimin nr.130, datë 19.09.2007, i falet dënimi me gjobë. 105. Durim Kadri Tafa dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda me vendimin nr.21, datë 13.09.2004, i falen 2 vjet nga dënimi I mbetur. 106. Dylbere Andrea Toluli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.580, datë 02.05.2007, i falet dënimi i mbetur. 107. Edi Skënder Goce dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.281, datë 09.10.2007, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur 108. Edison Rahman Kosova dënuar nga Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda me vendimin nr.54, datë 05.12.2005, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 109. Edmond Astrit Zani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.185, datë 28.03.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 110. Edmond Petrit Llagami dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.728, datë 01.07.2004, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 111. Edmond Yzedin Pasho dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.319, datë 04.10.2000, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 112. Eduart Andon Jorgji dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.71, datë 16.04.1999, lënë në fuqi me vendimin nr.62, datë 01.06.1999, ndryshuar me vendimin nr.377, datë 08.05.2001 të Gjykatës së Lartë, i falen 4 vjet nga dënimi i mbetur. 113. Eduard Surja Tafçiu dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.34, datë 06.05.2005, ndryshuar me vendimin nr.10, datë 15.02.2005 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, i falet dënimi i mbetur. 114. Eduart Hadil Ramaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.245, datë 06.07.2001, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 115. Eduart Halil Skuka dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1056 akti, datë 07.12.2007, i falet dënimi i mbetur. 116. Eduart Shaban Hatija dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje me vendimin nr.57, datë 13.02.2001, i falet dënimi i mbetur. 117. Edvin Petrit Balliu dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.11, datë 25.02.2005 dhe me vendimin nr.28, datë 03.07.2009, i falet dënimi i mbetur. 118. Ejup Fahri Smajli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr.277, datë 29.06.2006, ndryshuar me vendimin nr.72, datë 18.04.2007 të Gjykatës së Apelit Shkodër, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 119. Elibion Ylli Cenaj dënuar nga Gjykata e Lartë me vendimin nr.39, datë 18.01.2001, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 120. Elis Gani Gjypi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr.82, datë 08.06.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur 121. Elvira Safet Bazanji dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.77, datë 13.06.2005, i falen 4 vjet nga dënimi i mbetur. 122. Ëngjëll Dilaver Xhoxhaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr.63, datë 05.05.2006, i falet dënimi i mbetur. 123. Engjëllushe Nexhmi Truka dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër me vendimin nr.80, datë 20.11.2007, i falet dënimi i mbetur. 124. Enkeled Sulejman Neziri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.72, datë 03.02.2006, ndryshuar me vendimin nr.643, datë 15.09.2006 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 125. Entela Ali Saranjezi(Tafa) dënuar nga Gjykata e Rrethit Lushnjë, me vendimin nr.133, datë 02.10.2003, i falen 4 vjet nga dënimi i mbetur. 126. Enver Ramadan Çocka dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin nr.385, datë 30.10.2008, i falet dënimi me gjobë. 127. Erjon Robert Veizi dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.30, datë 13.06.2007, ndryshuar me vendimin nr.38, date 25.09.2007 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur 128. Ermal Balil Miho dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.113, datë 26.02.2002, ndryshuar me vendimin nr.448, datë 09.10.2002 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur 129. Ermal Hysen Kutolli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.685, datë 15.12.2008, i falet dënimi i mbetur 130. Ermal Kujtim Sinani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1, datë 15.01.2007, i falen 2 vjet nga dënimi I mbetur. 131. Ermal Ramiz Rrapaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.139, datë 08.06.2005, ndryshuar me vendimin nr.03, datë 11.07.2008 të Gjykatës së Apelit Vlorë, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 132. Ermir Pajtim Delia dënuar nga Gjykata e Apelit Gjirokastër me vendimin nr.62, datë 10.06.2004, i falet dënimi i mbetur. 133. Ernest (Anesti) Petrit Jaupi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.205, datë 26.12.2000 i falet dënimi i mbetur. 134. Erges Fadil Ymeraj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.24, datë 28.05.2007, ndryshuar me vendimin nr.37, datë 24.09.2007 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, i falet dënimi i mbetur. 135. Ervehe Mustafa Hysaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.04, datë 12.01.2005, i falet dënimi i mbetur. 136. Ervin Hekuran Shemuni dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.188, datë 20.07.2005, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur 137. Ethem Selim Danaj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.48, datë 12.11.2007, i falet dënimi i mbetur 138. Hedije(Edije) Xhevair Kullaku dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.145, datë 11.03.1999, i falen 4 vjet nga dënimi i mbetur. 139. Fatbardha Karafil Sula dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.301, datë 18.12.2007, i falet dënimi i mbetur. 140. Fatime Haki Xhafa dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.160, datë 15.11.2006, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 141. Fatjon Ali Luzi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.373, datë 19.03.2008, i falet dënimi i mbetur 142. Fatjon Mustafa Drenofci dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.811, datë 14.07.2005, i falet dënimi i mbetur. 143. Fatmir Haxhi Berisha dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.626, datë 19.07.2002, ndryshuar me vendimin nr.482, datë 30.10.2002 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falet dënimi i mbetur. 144. Fatmir Riza Mulgeci dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë me vendimin nr.109, datë 17.12.1996, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 145. Fatmir Xhemal Tusha dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë me vendimin nr.55, 25.06.2002 dënuar perfundimisht me vendimin nr.344, datë 09.06.2004 të Gjykates se Larte, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 146. Fatos Bajram Merko (aj) dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.191, datë 11.09.2003, i falet dënimi i mbetur. 147. Fatos Destan Murrja dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër me vendimin nr.4, datë 15.01.1997, ndryshuar me vendimin nr.386, datë 18.09.2000 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falet dënimi i mbetur. 148. Fiqiri Sabri Hajdari dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.448, datë 23.06.2000, ndryshuar me vendimin nr.395, datë 20.09.2000 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 149. Fisnik Ilir Rrugija dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.204, datë 14.04.2006, ndryshuar me vendimin nr.273, datë 06.07.2006 të Gjykatës së Apelit Durrës, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 150. Fisnik Nustret Logli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr.185, datë 22.07.2008, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 151. Fitim Azem Kërxhaliu dënuar nga Gjykata e Lartë, me vendimin nr.724, datë 21.11.2001, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 152. Fitim Enver Logli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër, me vendimin nr.7, datë 26.01.2000, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 153. Flamur Bedri Çakmashi dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.27, datë 29.09.2004, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 154. Floresha Neki( Boni) Dragoti dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.61, datë 01.06.1999, i falen 6 vjet nga dënimi i mbetur. 155. Floresha Rruzhdi Hoxha dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.308, datë 26.11.2003, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 156. Fiorentina Pasal Bombaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1368 akti, datë 21.l1.2007, i falet dënimi i mbetur. 157. Florian Ramiz Metalla dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.100 akti, datë 30.06.2008, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 158. Florjan Robert Qafa dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.507, datë 17.04.2007, i falet dënimi i mbetur. 159. Fran (Pal) Lekë Gjolaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Shkodër me vendimin nr.27, datë 10.02.1990, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 160. Fullanxa Ramazan Mesi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë me vendimin nr.84, datë 09.10.2008, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 161. Gazmir Kadri Porja dënuar nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr.625, datë 29.09.2005, i falet dënimi i mbetur. 162. Genci Sami Hamzaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.564, datë 09.06.2003, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 163. Gentian Azbi Saliaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.41, datë 23.02.2006, i falet dënimi i mbetur. 164. Gentian Veis Sinomema dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tepelenë me vendimin nr.35, datë 19.09.2002, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 165. Gëzim Ali Zeneli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin me vendimin nr.202, datë 21.12.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 166. Gëzim Faik Kullolli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat me vendimin nr.3, datë 10.01.2001 dhe me vendimin nr.12, datë 06.06.2001, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 167. Gëzim Fran Mani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.261, datë 17.11.2003, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 168. Gëzim Kol Naçaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.157, datë 17.06.2002, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 169. Gëzim Luto Pashaj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Vlorë me vendimin nr.50, datë 06.06.1995, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 170. Gjergj Mihal Shtuni dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.47, datë 30.01.1996, i falet dënimi i mbetur. 171. Gjergj Pjerin Cukali dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.28, datë 27.06.2006, ndryshuar me vendimin nr.59, datë 24.11.2006 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 172. Gjergj Preng Rica dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mirditë me vendimin nr.37, datë 12.09.2000, i falen 4 vjet nga dënimi i mbetur. 173. Gjergji Thimi Sotiri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gramsh me vendimin nr.11, datë 13.03.2007, i falet dënimi i mbetur. 174. Gjin Lekë Stenaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Lezhë me vendimin nr.1, datë 27.01.1994, i falet dënimi i mbetur. 175. Gracian Ylli Morava dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.153, datë 10.03.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 176. Guxim Beqir Kortoçi dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë me vendimin nr.13, datë 15.06.2004, ndryshuar me vendimin nr.11, datë 14.10.2004 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 177. Hair Hekuran Rizai dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë me vendimin nr.12, datë 15.02.1999, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur 178. Hajrie Idriz Cepi(Hoxha) dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1486, datë 17.12.2007, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 179. Hakik Xhetan Rina dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër me vendimin nr.36, datë 18.07.1996, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 180. Halil(Vasil) Ali Gjyla dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.181, datë 18.11.1991, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 181. Hamit Shemsi Meçkaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës me vendimin nr.123, datë 24.11.1994, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 182. Hazis Musa Duka dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.62, datë 24.05.1999, i falet dënimi i mbetur. 183. Hekuran Abdi Turiçi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat me vendimin nr.43, datë 20.07.2004, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 184. Hilmi Isuf Isufaj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.40, datë 05.10.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 185. Hyqmet Hasan Xhani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.309, datë 20.12.2006 i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 186. Hyqmet Ramazan Pisha dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.159, datë 22.12.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 187. Hysen Haxhi Hajdari dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë me vendimin nr.47, datë 03.04.2001, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 188. Hysni Mehmet Tara dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë me vendimin nr.7, datë 27.01.2003 i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 189. Ilir Abdyl Naska dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.672, datë 21.06.2004, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur 190. Ilir Astrit Beqaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.287, datë 05.12.2007, i falet dënimi me gjobë. 191. Ilir Ferid Skënderi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1211, datë 13.12.2004, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 192. Ilirjan (Ramadan) Hysen Koboçi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës, me vendimin nr.102, datë 30.10.2002, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 193. Ilirjan Daut Sufja dënuar nga Gjykata Ushtarake Korçë me vendimin nr.28, datë 02.07.1993, ndryshuar me vendimin nr.28, datë 08.10.1993 të Gjykatës së Apelit Ushtarak, i falen 4 vjet nga dënimi i mbetur. 194. Ilirjan Selfo Alinani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë me vendimin nr.43, datë 30.09.2002, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 195. Iljaz Tahir Bega dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.227, datë 15.02.2007, ndryshuar me vendimin nr.459, datë 08.06.2007 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falen 10 vjet nga dënimi i mbetur. 196. Irena Shpëtim Ziri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë me vendimin nr.48, datë 26.07.2001, i falen 4 vjet nga dënimi i mbetur. 197. Irfan Bedin Kamberaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.168, datë 09.05.2006, i falet dënimi i mbetur. 198. Irma Rexhep Rexhepi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.565, datë 07.11.2007, i falet dënimi i mbetur. 199. Islam Zenel Veshti dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.564, datë 09.06.2003, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 200. Islam Zylo Bushi dënuar nga Gjykata e Rrethit Fier me vendimin nr.223, datë 18.09.1990, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 201. Ismail Ibrahim Zili dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.23, datë 04.05.2006, ndryshuar me vendimin nr.51, datë 18.09.2006 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, i falet dënimi i mbetur. 202. Jani Myslim Tollozhina dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Pogradec me vendimin nr.33, datë 06.05.2004, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 203. Jani Thanas Prifti dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Sarandë me vendimin nr.46, datë 05.11.2001, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 204. Jorgo Jetnor Zguri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.174, datë 13.05.2008 i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 205. Jorgo(Mehmet) Mustafa Shkëmbi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.254, datë 25.09.2007, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 206. Jorgo Niko Kordalli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.281, datë 09.10.2007, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 207. Julian Qazim Bija dënuar nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr.166, datë 16.02.2007, i falet dënimi i mbetur. 208. Jurgen (Briken) Hysni Havalja dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.139, datë 11.02.2008, i falet nga dënimi i mbetur. 209. Katerina Zef Qytetaj(Çuni) dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.308, datë 18.12.2002, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 210. Kleant Bashkim Belba dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.425, datë 06.06.2002, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 211. Klodian Astrit Merko dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.191, datë 11.09.2003, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 212. Klodian Muharem Shehu dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tepelenë me vendimin nr.30, datë 18.06.2003, i falet dënimi i mbetur. 213. Krenar Hazis Pipa dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr.123, datë 23.05.2008, ndryshuar me vendimin nr. 180, datë 29.10.2008 te Gjykatës se Apelit Gjirokastër, i falet dënimi i mbetur me burg dhe me gjobë. 214. Kreshnik Ashar Xhemaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.139, datë 08.06.2005, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 215. Kreshnik Bashkim Brahimi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.44/1, datë 15.02.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 216. Kreshnik Deli Danaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.111, datë 21.05.2001 i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 217. Kujtim Ali Biraçi dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Tiranë me vendimin nr.681, datë 27.09.2002, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 218. Kujtim Shemzi Laliçi dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.30, datë 28.05.2009, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur 219. Lavdi(Lavdërim) Ahmet Shaba dënuar nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr.309, datë 28.10.1999, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 220. Lazim Shaqir Kozi, dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Për Krimet e Rënda me vendimin nr.42, te dates 23.06.2005, i falen 2 vjet nga denimi i mbetur. 221. Leonard Enver Lushaku dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.86, datë 19.02.2004, i falet dënimi i mbetur 222. Leonard Lulo Veliu dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë me vendimin nr.95, datë 09.11.1997, i falet dënimi i mbetur 223. Leonard Mezan Karafili dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.30, datë 13.06.2007, ndryshuar me vendimin nr.38, datë 25.09.2007 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, i falet dënimi i mbetur. 224. Leonard Nexhat Nasufi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1475, datë 17.12.2007, i falet dënimi me gjobë. 225. Leonardo Luftar Fishekaj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Gjirokastër me vendimin nr.08, datë 27.01.2005, ndryshuar me vendimin nr.351, datë 28.03.2007 të Gjykatës së Lartë, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 226. Lena Gjelosh Rrukaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.202, datë 15.06.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 227. Lindita Bejdo Zhuka dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.276, datë 14.11.2007, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 228. Lorenc Bajram Merko dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.191, datë 11.09.2003, i falet dënimi I mbetur. 229. Luan Hasan Qokthi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.139, datë 08.05.2006, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 230. Luan Ndue Gega dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Kurbin, me vendimin nr.65, datë 22.08.1994, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 231. Lulash Ndue Qarri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.242, datë 30.10.2001, ndryshuar me vendimin nr.16, datë 23.01.2002 të Gjykatës së Apelit Shkodër, i falet dënimi i mbetur. 232. Lule Ndue Jaku dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr.119, datë 25.10.2007, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 233. Lutfije Qani Rexhepi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.60, datë 06.05.2004, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 234. Majlinda Axhem Çaushaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.62, datë 10.05.2004, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 235. Maksim Sulo Cenokaçi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tepelenë me vendimin nr.45, datë 08.12.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 236. Manushe Halil Meçaj, dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.19, datë 26.01.2005, i falet dënimi i mbetur. 237. Maradona Bari Shametaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.313, datë 15.10.2008, i falet dënimi i mbetur. 238. Mariglen Vasfi Veliterna dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.223, datë 02.10.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 239. Marie David Nallbati dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçe me vendimin nr.86, datë 11.03.2004, ndryshuar me vendimin nr.61, datë 13.05.2004 të Gjykatës së Apelit Korçë, i falet dënimi i mbetur. 240. Marin Pal Vathaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.159, datë 19.06.2002, ndryshuar me vendimin nr.151, datë 16.09.2002 te Gjykates se Apelit Shkodër, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 241. Marjan (Emiljan) Vlash Lukaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.247, datë 14.09.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur 242. Marjan Prendash Lugaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.23, datë 12.02.2003, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 243. Marjeta Halim Visha dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kolonjë me vendimin nr.6, datë 20.06.2003, i falet dënimi i mbetur. 244. Masar Selman Meli dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.14, datë 04.03.2008, ndryshuar me vendimin nr.62, datë 06.11.2008 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 245. Mateo Behar Hyska dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1381, datë 23.10.2008, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 246. Mehmet Murat Maçi, dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr.172, datë 11.07.2008, i falet dënimi i mbetur me burg dhe me gjobë. 247. Mehmet Shaban Brahimi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.606, datë 17.07.2002, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 248. Merita(Mirjeta) Muhamet Bregu (Lamaj) dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.115, datë 20.03.2001, i falen 4 vjet nga dënimi i mbetur. 249. Meliha Xhemal (Hyka) Gashi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.378, datë 03.07.2007, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 250. Mezan Qerim Alushi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë me vendimin nr.42, datë 08.03.2007, i falet dënimi i mbetur. 251. Minella Pal Çako dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.60, datë 11.03.2003, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur 252. Mimoza Hodo Osmani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.625, datë 29.04.2008, i falet dënimi i mbetur. 253. Migena Femi Kallaverja dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër me vendimin nr.63, datë 27.06.2008, i falet dënimi i mbetur. 254. Miri Pal Ndoj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.273, datë 10.07.2008, i falet dënimi i mbetur. 255. Mrika Gjon Prendi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.382, datë 19.03.2008, i falet dënimi i mbetur. 256. Mrika Gjoke Ndoci dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr.88, datë 20.07.2007, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 257. Muhamed Kasëm Haxhiu dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.497, datë 09.10.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 258. Muke Hajrulla Caka dënuar nga Gjykata e Rrethit Skrapar me vendimin nr.2, datë 25.02.2003, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 259. Mustafa Hasan Xheka dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë me vendimin nr.13, datë 18.02.2008, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 260. Myftar Skënder Saliko dënuar nga Gjykata e Rrethit Kolonjë me vendimin nr.42, datë 05.09.1994, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 261. Myslim Llej Lika dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin me vendimin nr.38, datë 09.05.2001, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 262. Nafail Astrit Boci dënuar nga Gjykata e Rrethit Apelit Korçë, me vendimin nr.153, datë 28.12.2007, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 263. Naim Islam Avdiu dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.922, datë 10.10.2006, ndryshuar me vendimin nr.430, datë 31.05.2007 te Gjykates se Apelit Tiranë, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 264. Nafije Fadil Lika dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin me vendimin nr.82, datë 22.11.2000, i falet dënimi I mbetur. 265. Nasi Thoma Nito dënuar nga Gjykata e Rrethit Fier me vendimin nr.258, datë 27.10.1990, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur 266. Nazmi Enver Demaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.171, datë 05.07.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur 267. Nderim Belul Deliu dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.11, datë 25.01.2005, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur 268. Ndoc Mark Aliaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë me vendimin nr.01, datë 20.01.2000, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 269. Ndrec Frrok Doda dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë me vendimin nr.21, datë 26.04.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 270. Neada Vangjel Kacijanis(Kota) dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë me vendimin nr.53, datë 09.10.2009, i falet dënimi i mbetur. 271. Neritan Lavdosh(Jorgji) Qejvanaj(Nasta) dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier, me vendimin nr.456, datë 26.12.2000, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 272. Nertila Kudret Haldeda dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr.155, datë 27.06.2008, i falet dënimi me gjobë. 273. Nezir Arif Ferati dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.688, datë 30.05.2007, i falet dënimi i mbetur. 274. Nezir Elmas Dylja dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.38, datë 17.04.2001, i falet dënimi i mbetur. 275. Nik Prend Shtjefni dënuar nga Gjykata e Apelit Shkodër me vendimin nr.111, datë 11.07.2001, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 276. Nikolin Fran Shkrepi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr.10, datë 21.03.2002, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 277. Nikolla Ilo Panariti dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.8, datë 17.01.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 278. Njazi Dervish Mahilaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë me vendimin nr.51, datë 15.09.2000, i falet dënimi i mbetur. 279. Nulifer Zulkifli Elezi dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.20, datë 31.03.2008, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 280. Nurije Halil Facaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.264, datë 03.07.2008, ndryshuar me vendimin nr.8, datë 14.01.2009 të Gjykatës së Apelit Shkodër, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 281. Olsi Bashkim Leka dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.47, datë 12.12.2006, i falet dënimi i mbetur. 282. Osman Ismail Foçi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.662, datë 29.10.1999, ndryshuar me vendimin nr.353, datë 09.12.1999 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 283. Pajtim Azbi Hysenaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.20, datë 06.02.2006, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 284. Pal Gjin Ndreca dënuar nga Gjykata e Rrethit Lezhë me vendimin nr.2, datë 10.01.1990, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 285. Panajot Nuri Rusta dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.82, datë 10.04.2007, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 286. Patriot Hylsi Zyberaj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.56, datë 31.10.2005, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 287. Paulin Pjetër Doçaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër me vendimin nr.110, datë 21.04.2005, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 288. Petrit Dervish Mema dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.688, datë 30.05.2007, i falet dënimi i mbetur. 289. Petrit Frrok Prendi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Puke me vendimin nr.32, datë 01.06.2000, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 290. Petrit Gjok Marku dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, me vendimin nr.874, datë 27.09.2006 , ndryshuar me vendimin nr.207, datë 12.03.2007 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 291. Petrit Halil Mustafa dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.153, datë 10.03.2000 ndryshuar nga Gjykata e Apelit Tiranë, me vendimin nr.207, datë 16.05.2000, i falen 2 vjet nga dënimi I mbetur. 292. Petrit Zylyf Merja dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.779, datë 30.09.1998, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 293. Pëllumb Halit Bengaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.164, datë 26.06.2006, i falet dënimi me gjobë. 294. Pranvera Qemal Manjani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Bulqizë me vendimin nr.27, datë 13.09.2004, i falen 5 vjet nga dënimi i mbetur. 295. Preng Kol Matrizi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr.69, datë 08.12.1998, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 296. Ramadan Elez Bala dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.36, datë 25.06.2007, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 297. Ramadan Haxhi Lika dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë me vendimin nr.22, datë 27.01.1999, i falet dënimi i mbetur. 298. Reshat Xhevit Zekthi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.507, datë 23.12.2008, i falet dënimi i mbetur me burgim dhe me gjobë. 299. Ridvan Minella Lera dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.112, datë 21.05.2001, ndryshuar me vendimin nr.02, datë 29.01.2003 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 300. Robert Iljaz Vila dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.34, datë 01.02.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 301. Robert Sino Gerdhuqi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Sarandë me vendimin nr.48, datë 19.07.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 302. Rolanda Enver Daja(Abazi) dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr.165, datë 02.06.2009, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 303. Roland Çelë Gjyriqi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tropojë, me vendimin nr.57, datë 11.07.2003, ndryshuar me vendimin nr.260, datë 15.12.2003 të Gjykatës së Apelit Shkodër, ndryshuar ky vendim me vendimin nr.527, datë 27.10.2004 të Gjykatës së Lartë, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 304. Roland Xhelo Mahmuti dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Gjirokastër me vendimin nr.94, datë 21.12.2000, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 305. Rrahmi Eqerem Çocka dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje me vendimin nr.59, datë 04.03.2002, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 306. Sadik Ismail Kabili dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.35, datë 21.10.2004, i falet dënimi i mbetur. 307. Sahade Faik Jella dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Bulqizë me vendimin nr.21, datë 15.04.2002, i falet dënimi i mbetur. 308. Saimir Bujar Sadushi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.261, datë 09.11.2004, i falet dënimi i mbetur. 309. Saimir Rexhep Bleta dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.807, datë 08.10.1998, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 310. Sefer Ismail Muka dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Krujë me vendimin nr.37, datë 25.04.2007, i falet dënimi me gjobë. 311. Sel(Selami) Zagoll Muçi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë, me vendimin nr.74, datë 25.06.2008, ndryshuar me vendimin nr.229, datë 25.05.2009 të Gjykatës së Apelit Durrës, i falen 4 vjet nga dënimi i mbetur. 312. Selfo Veledin Driza dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.24, datë 28.05.2007, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 313. Servet Jemin Kojdhelaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.391, datë 15.11.2006, i falet dënimi i mbetur. 314. Shkëlqim Ibrahim Gjoka dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.74, datë 24.12.2008 ndryshuar me vendimin nr.17, datë 24.03.2009 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 315. Shkëlzen Mexhit Jovani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Bulqizë me vendimin nr.34, datë 21.09.1993, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 316. Shpëtim Hazret Nezaj dënuar nga Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr.569, datë 30.06.2006, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 317. Shpëtim Hekuran Daka dënuar nga Gjykata e Lartë me vendimin nr.65, datë 25.06.1990, i falet dënimi i mbetur. 318. Shpëtim Tahir Kapedani dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnjë me vendimin nr.117, datë 30.11.2001, i falen 3 vjet nga dënimi I mbetur. 319. Shpresa Demir Rushiti(Nazifi) dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda me vendimin nr.43, datë 13.11.2006, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 320. Sined Preng Kola dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.1461, datë 04.11.2008, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 321. Skënder Rexhep Kulla dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.536, datë 24.05.2004, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 322. Skënder Sinan Baza dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.21, datë 07.04.2009, ndryshuar me vendimin nr.38, datë 30.06.2009 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 323. Sokol Gjeto Jaku dënuar nga Gjykata e Apelit për Krimet e Rënda me vendimin nr.25, datë 26.05.2005, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 324. Sokol Nikoll Mujaj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.40, datë 05.10.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 325. Sokol Pullumb Gjikaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.458, datë 21.12.2006, i falet dënimi i mbetur. 326. Sokol Ylli Liçi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje me vendimin nr.57, datë 18.09.1998, i falet dënimi i mbetur. 327. Sokol Zarif Buzi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje me vendimin nr.76, datë 13.09.2004, i falet dënimi i mbetur. 328. Sokol Zeqir Uxhi dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.7, datë 01.02.2007, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur 329. Sonila Safet Dinoshi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.751, datë 27.05.2008, i falet dënimi i mbetur. 330. Spartak Hajdar Krasniqi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr.490, datë 20.05.2003, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 331. Spartak Mustafa Ismaili dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Përmet me vendimin nr.21, datë 04.07.2007, i falet dënimi i mbetur. 332. Spiro Jorgji Xhokalliu dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kavajë me vendimin nr.125, datë 27.11.2003, i falet dënimi i mbetur. 333. Sulltane Ali Vladi(Koleci) dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat me vendimin nr.10, datë 31.01.2003, i falet dënimi i mbetur. 334. Tatjana Alush Basha dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësore Lushnje me vendimin nr.130, datë 08.10.2008, i falet dënimi i mbetur. 335. Taulant Muhamet Kapllanaj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.45, datë 14.07.2008, ndryshuar me vendimin nr.63, datë 07.11.2008 te Gjykates se Apelit per Krimet e Renda, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 336. Tonin Preng Marku dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kurbin me vendimin nr.23, datë 27.03.2001, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 337. Urim Hysni Picari dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës me vendimin nr.07, datë 11.07.2006, i falet dënimi i mbetur. 338. Urim Hajdar Bajrami dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Kukës me vendimin nr.144, datë 18.12.2002, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 339. Valbona Myfti Frashëri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësore Lushnjë me vendimin nr.121, datë 17.07.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 340. Valdete Fatmir Çela dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat me vendimin nr.230, datë 27.10.2008, i falet dënimi me gjobë. 341. Valmira Njazi Mahmutaj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda me vendimin nr.34, datë 12.09.2006, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 342. Vangjel Jani Sheqi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Fier me vendimin nr.208, datë 27.09.2006, i falet dënimi i mbetur. 343. Vasil Mihallaq Ndrijo dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pogradec me vendimin nr.50, datë 02.04.2007, ndryshuar me vendimin nr.78, datë 19.06.2007 te Gjykates se Apelit Korçë, i falet dënimi i mbetur. 344. Vasilika (Bosilka) Gico Mazniku dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësorë me vendimin nr.1308, datë 13.10.2008, ndryshuar me vendimin nr.151, datë 04.03.2009 të Gjykatës së Apelit Tiranë, datë 25.06.2008, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 345. Vatë Sokol Bregu dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lezhë me vendimin nr.79, datë 04.10.1995, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur 346. Vehbi Manur Alimuça dënuar nga Gjykata e Lartë me vendimin nr.746, datë 22.11.2002, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 347. Verije Izet Nuredini dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësore Berat me vendimin nr.63, datë 30.04.2007, i falet dënimi i mbetur. 348. Vezire Sul Sina dënuar nga Gjykata e Apelit Vlorë me vendimin nr.268, datë 06.10.2004, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 349. Viliam Zoto Kapllanaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.292, datë 19.09.2006, i falet dënimi i mbetur. 350. Viktorina Kurt Murani(Suçi) dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësorë Tiranë me vendimin nr.473, datë 31.03.2009, i falet dënimi i mbetur. 351. Violeta Qazim Danieli dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësore Krujë me vendimin nr.63, datë 16.07.2002, i falet dënimi i mbetur. 352. Vladimir Bexhet Borakaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë me vendimin nr.439, datë 14.12.2006, i falet 1 vit nga dënimi i mbetur. 353. Vladimir Fran Mema dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Pukë me vendimin nr.49, datë 26.07.2001, i falet dënimi i mbetur. 354. Vladimir Hamdi Basha dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan me vendimin nr.85, datë 17.07.2000, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 355. Xhevahir Halil Çupi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat me vendimin nr.91, datë 22.12.1999, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 356. Xhevat Veri Koburja dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat me vendimin nr.36, datë 23.04.2002, i falet dënimi i mbetur. 357. Xhevdet Shefqet Troplini dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.8, datë 07.02.2007, i falet dënimi i mbetur. 358. Ylbert Isuf Bullar dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Lushnje me vendimin nr.104, datë 02.11.2001, i falen 4 vjet dënimi i mbetur. 359. Ymer Ahmet Lushaj dënuar nga Gjykata e Apelit Shkodër me vendimin nr.134, datë 04.05.2005, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 360. Ymer Riza Alushi dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me vendimin nr.285, datë 23.11.1999, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 361. Ymer Shaban Pjetri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Librazhd me vendimin nr.52, datë 11.06.2007, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 362. Ymer Yzedin Bakaj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda me vendimin nr.71, datë 21.12.2005 ndryshuar me vendimin nr.14 datë 06.03.2006 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda, ndryshuar ky vendim me vendimin nr.734, datë 21.11.2007 të Gjykatës së Lartë, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 363. Zamira Adem Fresku dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësore Krujë me vendimin nr.44, datë 29.07.1999, ndryshuar me vendimin nr.451, datë 18.10.2000 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur. 364. Zana Zihni Shoshari dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë për Krime të Rënda me vendimin nr.50, datë 17.09.2009, i falet dënimi i mbetur. 365. Zenepe Gjysho Selamaj dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësore Fier me vendimin nr.277, datë 25.11.2005, i falet dënimi i mbetur. 366. Zenepe(Zepe) Smajl Kurtulaj dënuar nga Gjykata e Shkallës së Parë Malësi e Madhe me vendimin nr.30, datë 30.09.1993, i falen 2 vjet nga dënimi i mbetur. 367. Zef Marash Pjetri dënuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin nr.09, datë 11.01.1996, lënë në fuqi me vendimin nr.102, datë 21.02.1996 të Gjykatës së Apelit Tiranë, i falen 3 vjet nga dënimi i mbetur.

Advertisement