Spanjë | Vendi hyn në recension

alt

Kjo prirje tashmë ishte parashikuar nga vetë qeveria dhe nga shumë ekonomistë. Banka e Spanjës, më pesimiste, priste një rënie me 0,4 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto. Në një komunikatë, Instituti Kombëtar i Statistikave, INE, shpjegon se kjo situatë është rrjedhojë e një kontributi më negativ të kërkesës kombëtare, në veçanti konsumi i familjeve, i kompensuar pjesërisht nga një kontribut pozitiv të kërkesës së jashtme, eksporti dhe turizmi.

Advertisement