Numrat e llogarive bankare ku mund të kontribuoni për familjet e prekura nga tërmeti

Për t’u ardhur në ndihmë familjeve të prekura nga tërmeti i mëngjesit të sotëm, Inspektorati i Punës ka publikuar një listë me numrat e llogarive bankare, ku të gjithë mund të bëjnë donacione sado të vogla, por që në këtë rast janë shumë të nevojshme.

Llogaritë bankare ku mund të kontribuoni:

“Kontribute vullnetare, Emergjenca ” në banke te nivelit të dytë

Banka Credins

IBAN në ALL (Lek): AL29 2121 1016 0000 0000 0030 0001

IBAN në EUR : AL72 2121 1016 0000 0000 0030 0003

IBAN në USD: AL02 2121 1016 0000 0000 0030 0002

Banka Raiffeisen

IBAN në ALL (Lek): AL38 2021 1013 0000 0000 0015 7945

IBAN në EUR : AL85 2021 1013 0000 0000 0115 7945

IBAN në USD: AL35 2021 1013 0000 0000 0215 7945

Banka ProCredit

IBAN në ALL (Lek): 10-86135000-01

IBAN në EUR : 10-86135001-02

IBAN në USD: 10-86135002-03

Banka Kombetare Tregtare

IBAN në ALL (Lek): AL44 2051 1014 3288 86CL TJCL ALLA

IBAN në EUR : AL11 2051 1014 3288 86CL TJCF EURA

IBAN në USD: AL55 2051 1014 3288 86CL TJCF USDA

Tirana Bank

IBAN në ALL (Lek): AL47 2061 1183 0000 0108 2000 0011

IBAN në EUR AL20 2061 1183 0000 0108 2000 0012

IBAN ne USD AL74 2061 1183 0000 0108 2000 0010

Intesa SanPaolo

IBAN në ALL (Lek): AL37 2081 1008 0000 0020 2453 0701

IBAN në EURO AL10 2081 1008 0000 0020 2453 0702

IBAN në USD AL80 2081 1008 0000 0020 2453 0703

Union Bank

IBAN në ALL (Lek): AL50 2141 1209 0111 1009 2516 0413

IBAN në EURO AL40 2141 1209 0111 1009 2525 0221

IBAN në USD AL66 2141 1209 0111 1009 2525 0141

Societe Generale Albania

IBAN në ALL (Lek): AL86 2131 1013 0000 0000 0084 1534

IBAN në EURO AL32 2131 1013 0000 0000 0084 1536

IBAN në USD AL05 2131 1013 0000 0000 0084 1537

Banka Credit Agricole

IBAN në ALL (Lek): AL38 2101 1012 0000 0000 0003 8968

IBAN në EURO AL21 2101 1012 0000 0000 0007 1963

IBAN në USD AL38 2101 1012 0000 0000 0004 8280

Banka e Bashkuar e Shqipërisë (UBA)

IBAN në ALL (Lek): AL60 2031 1003 2010 1520 1101 0928

IBAN në EURO AL71 2031 1003 2010 1490 1101 0929

IBAN në USD AL88 2031 1003 2010 1400 1101 0929