Michael Jackson referuar disa dokumenteve të lëshuara nga gjykata po fiton para më shumë pas vdekjes, sesa kur ishte gjallë.

Mbreti i popit, i cili vdiq në vitin 2009 në moshën 50-vjeçare, raportohet se përballej me borxhe deri në 500 milionë dollarë në kohën e vdekjes së tij.

Dokumentet theksojnë se ekzekutuesit e pasurisë së tij kanë hequr shumicën e pretendimeve të kreditorëve, por disa borxhe mbeten akoma.

Megjithatë, siç raportohet nga “The Mirror”, pasuria e Jackson arriti në 74 milionë dollarë në 2015.

Këto fitime përfshijnë të drejtat botuese, të cilat sollën 2,448,584.99  dollarë atë vit.

Dokumentet gjithashtu hedhin dritë mbi disa nga shpenzimet e pasurisë, që përfshijnë një projektligj prej 10.8 milionë dollarë në një shtëpi për fëmijët e Jackson dhe 1 milion dollarë në faturat mjekësore për nënën e tij, Katherine.