iPhone 4 gërvishtet

    Në fotot e vëna në internet, tregohet një iPhone 4 i cili është përdorur në mënyrë normale vetëm për 5 ditë dhe ka shenja gërvishtjesh pamvarësisht materialit (derivant të xhamit) të përdorur nga kompania Apple. Të gjithë përdoruesit e iPhone që nuk janë të kujdesshëm për ndaj celularit, bëjnë mirë t’a konsiderojnë faktin e gërvishtjes përpara se t’a blenë atë.

    Advertisement