99 vjeçari që nuk dorëzohet

Kjo jetë e re ka filluar që trembëdhjetë vite më parë kur Lu nuk kënaqej më nga shëtitjet, takimet në parqe apo lojrat me letra. Shumë rastësisht një ditë kaloi përpara Bursës, hyri t’a shihte nga kurioziteti dhe që asokohe shkon çdo ditë, gati gati jeton aty.

Advertisement