Tiranë – Sot shqyrtohen kandidaturat për Gjykatën e Lartë

Për secilin prej tyre është plotësuar nga një dosje prej institucioneve të tjera, në mënyrë që Kuvendi të kuptojë më mirë se cilët janë dhe çfarë kanë bërë këta tre kandidatët më parë.

Advertisement