Tiranë – Olldashi prezanton marrëveshjen e patentave me Italinë

“Duke filluar nga data 15 gusht 2009 do të hyjë në fuqi Marrëveshja e firmosur në 27 Tetor 2008 ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Italisë “Në lidhje me konvertimin e lejeve të drejtimit” të shtetasve të vendeve respektive. Kjo marrëveshje parashikon, njohjen në mënyre të ndërsjelle me qëllim konvertimin e lejeve të drejtimit, për mbajtësit e këtyre lejeve që marrin rezidencën në territorin e shteteve përkatëse. Nga kjo marrëveshje përfitojnë 500 mije shqiptarë që janë rezidentë të përhershëm në Itali” deklaroi Olldashi. “Konvertimi kërkon përkthimin zyrtar të lejeve të drejtimit dhe të fotokopjes së saj. Veprimet për konvertimin e lejes së drejtimit duhet të kryhen brenda afatit një vjeçar nga marrja e residencës. Nëse mbajtësi i lejes së drejtimit të lëshuar nga autoriteti shqiptar ose italian vendos rezidencën në territorin e palës tjetër, mund ta konvertoj lejen e drejtimit pa iu dashur të jap provimin teorik ose praktik, me përjashtim të rrethanave të veçanta. Mbajtësi i lejes shqiptare të drejtimit, që është rezident në Itali për më shumë se 4 vjet, e konverton lejen e drejtimit, duke ju nënshtruar provimeve në rastet kur nuk kanë drejtuar mjete për një periudhë 3 vjeçare” shtoi më tej Olldashi. Sipas tij kjo është një marrëveshje shumë e rëndësishme dhe e kërkuar nga komuniteti i emigrantëve në territorin italian. Olldashi ka falenderuar stafet e Ministrisë së Transportit qoftë të Shqipërisë qoftë të Italisë për punën e madhe që kanë bërë për këtë marrëveshje, ambasadat, ambasadën tonë në Romë dhe Ambasadën Italiane në Tiranë për ndërmjetësimin që kanë bërë për negocim dhe ndjekjen në çdo fazë të kësaj marrëveshje si dhe trupat legjslative për afrimin e shpejt që i kanë bërë asaj.

Advertisement