Tiranë | Miratohet krijimi i Task Forcës për zhurmat

Kuvendi-i-Shqiperise

Në nenet e këtij akti ndër të tjera parashikohet që Task-Forca të drejtohet nga Prefekti i qarkut dhe në përbërje të ketë përfaqësues nga strukturat si Agjencia Rajonale e Mjedisit, Policisë së Shtetit, të bashkive dhe komunave, Institutit të Shëndetit Publik dhe Inspektoratit të Punës. Task Forca ushtron aktivitetin e saj në çdo ditë të javës, duke ndaluar pas orarit të lejuar veprimtaritë e subjekteve fizike e juridike, që janë burim zhurme. Strukturat e Policisë së Shtetit si pjesë e përbërjes, do të jenë në mbështetje për ekzekutimin e masave ndaluese ndaj subjekteve që shkelin rregullat.  

Advertisement