Tiranë – Banka Evropiane e Investimeve jep 50 milionë euro për rrugët

EIB u përfaqësua nga Dario Scannapieco, zv/president i përgjegjës për operacionet në Itali, Maltë dhe në Ballkanin Perëndimor ndërsa qeveria shqiptare nga Ministri i Financave, Ridvan Bode. Projekti është pjesë e një programi të vazhdueshëm të rehabilitimin e 1500 km rrugë dytësore dhe lokale në të gjithë vendin, e cila përfshin projektimin, ndërtimin dhe mbikëqyrjen në Shqipëri. Kostoja totale e këtij projekti është rreth 140 milionë, bashkë-financuar me Komisionin Europian dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, ndërsa do të menaxhohet nga Fondi i Zhvillimit Shqiptar. EIB është aktiv në Shqipëri që nga viti 1995 dhe deri më sot aktivitetin e përgjithshëm financimi është rreth 350 milionë euro. “Ne jemi të kënaqur me të vërtetë për të kontribuar në këtë program dhe në përgjithësi për të përmirësuar aktivitetin tonë me Tiranën”, vuri në dukje Scannapieco duke vlerësuar ndër të tjera se “kjo është një mënyrë vendimtare për të ndihmuar Shqipërinë, së bashku me të gjitha institucionet e tjera të përfshira, në përparimin e saj drejt integrimit evropian”. EIB ka qenë aktive në Ballkanin Perëndimor që nga 1977 dhe sot është financuesja më e madhe ndërkombëtare në rajon. Gjatë dhjetë viteve të fundit, ajo ka financuar projekte me vlerë mbi 6 miliardë euro në këtë zonë. Fokusi i Bankës në Ballkanin Perëndimor ka qenë në zbatimin e transportit, energjisë, shëndetësisë dhe arsimit projekteve, mbështetjen për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME) dhe autoritetet lokale, industrisë dhe shërbimeve, me ujë dhe kanalizimeve.

Advertisement