Kosovë – KQZ kundër përdorimit të kamerave në zgjedhje

Kryetarja e KQZ-së, Nesrin Lushta, pas një takimi të zhvilluar me anëtarët e këtij komisioni, ka thënë se vendimi është marrë për arsye se KQZ-ja konsideron se transparenca e votimit duhet të sigurohet në forma të tjera. Pavarësisht premtimit të qeverisë së do të përmbushë të gjitha kërkesat e KQZ-së, Lushta ka thënë se vendimi pro kamerave do të ishte i pazbatueshëm për shkak se do të duhej të ndryshohej ligji për buxhet.

Advertisement